27, జులై 2011, బుధవారం

మాతంగ వదనా ఆనంద సదనా


పల్లవి
మాతంగ వదనా ఆనంద సదనా 
మహా దేవాశివ శంభో నందన -- మాతంగ --
 చరణం: 1
మాయ వినాశక మూషిక వాహన --2 --
మాత మాహేశ్వరి భవాని నందన 
మహా గణపతే మంగళ చరణా -- మాతంగ --
 చరణం: 2
ప్రథమ పూజిత ప్రభో గజానన 
పాహి ప్రభో మాంపాహి ప్రభో, మాం పాహి గజానన 
పాశకుటార పరాంకుష పాణే -- మాతంగ --

IN ENGLISH
maatanga vadanaa aananda sadanaa
mahaa devaashiva  shanbho  nandana -- maatanga --

charanam: 1
maaya vinaashaka mushika vaahana --2 --
maata maheshwari bhavani nandana
maha gaNapathe mangaLa charaNaa -- maatanga --

charanam: 2
prathama pujitha prabho gajaanana
paahi prabho maampaahi  prabho, maam paahi gajaanana
paasha kuTaara paraankusha paaNe -- maatanga --

పదే పదే పాడేము నీ పావన గీతం

పల్లవి: 
పదే  పదే పాడేము నీ పావన గీతం    
గజ ముఖవరద  గణపతి దేవా  --2 -- 

చరణం : 1
ఇలలోన నీ పూజ  ప్రథమంబు కాదా 
కలలోన నీ మూర్తి  కనువిందు కాదా 
కలనైన నీ మూర్తి ఓ ఓ ......
కలయైయ రేయైనా నీ నామమేరా గణపతి దేవ -- పదే  పదే --

చరణం : 2
మదిలోన నీ నామం మరువము  రా  రా  
హృదిలోన  నీ  రూపం కొలిచేము రా రా 
గజముఖ వరదా ...
గజముఖ వరదా ... కరుణా భరణా గణపతి దేవా  -- పదే  పదే --


IN ENGLISH:
pade pade paademu nee pavana geetham 
gaja mukhavarada ganapathi devaa --2 -- 

charanam: 1
ilalona nee pujka prathamanbu kaada
kalalona nee murthi kanuvindu kaada
kalanaina nee murthi oh oh ......
kalayaiya reyaiya nee naamamera ganapathi deva -- pade pade--

charanam: 2
madilona nee naamam maruvamu raa raa 
hrudilona nee roopam kolichemu raa raa
gajamukha varadaa...
gajamukha varadaa... karuNaa bharaNaa ganapathi devaa -- pade pade--

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails