23, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

Daily Shiva Stotram for good health (Mrityunjanam mahaadeva)


ఈ కింది స్తోత్రాన్ని రోజు ఐదు సార్లు చదవండి:

ఓం  మ్రిత్యుంజయం మహాదేవ త్రాహిమాం శరణాగతం
జన్మ,  మ్రిత్యు ,  జరావ్యాధి పీడితా కర్మ బంధనః
----------------------------------------------------------------------------
यह स्तोत्र रोज पांच बार पढ़िए :

ओम मृत्युंजयम महादेव त्राहिमाम शरणागतम
जन्म, मृत्यु , ज़रा व्याधि पीड़िता कर्मा बन्धनः

----------------------------------------------------------------------------
Repeat the following stotram 5 times daily:

OM Mrithyunjayam mahaadeva traahimaam sharaNaagatam
janma,  mrithyu, jaraa vyaadhi peeditha karma bandhanah

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails