23, ఫిబ్రవరి 2016, మంగళవారం

ఓంకార రూపిణి/Omkaara roopiNi

ఓంకార రూపిణి , క్లీంకార వాసిని 
జగదేక మోహిని, ప్రకృతి స్వరూపిణి ॥ 

శర్వార్ధ దేహిని, సకలార్ధ వాహిని 
భక్తఘ దాయిని, దహరాభ్య గేహిని   ॥ ఓం కార రూపిణి ॥ 
మృగరాజ వాహన, నటరాజు నందన 
అర్ధెన్దు భూషణ, అఖిలార్ది సోషణ 
కాశిక కామాక్షి , మాధురి మీనాక్షి 
మము బ్రోవవే తల్లి, అనురాగ శ్రీవల్లి ॥ ఓం కార రూపిణి  ॥ 
----------------------------------------------------------------------
In English:

OM KARA  RUPINI, KLEEM KAARA VASINI
JAGADHEKA MOHINI, PRAKRUTHI SWAROOPINI ||

SHARWARDHA DEHINI, SAKALARDHAVAHINI
BHAKTHAGHA DAYINI, DAHARAABHYA GEHINI ||   OMKARA RUPINI ....

MRUGARAJA VAHANA, NATARAJU NANDANA
ARDHENDU BHOOSHANA, AKHILAARDHI SOSHANA ||
KASIKAA  KAMAKSHI, MADHURI MEENAKSHI ||
MAMU BROOVAVE THALLI, ANURAAGA SREEVALLI

వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మ, మా పూజలందు కోవమ్మ /Varalakshmi devi ravamma

ఈ పాట "బంగారు బొమ్మ రావేమే, పందిట్లో పెళ్లి జరిగేనే " అనే పాట రీతిలో పాడాలి.
చిత్రం : రక్త సంబంధం


వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మ, మా పూజలందు కోవమ్మ
మా ఇంటి వేల్పు నీవమ్మ , నా కల్పవల్లి రావమ్మ
మనసార దీవెనీవమ్మ,  మమ్మేలు తల్లి రావమ్మా ॥  2 ॥
వరలక్ష్మి దేవి రావమ్మ, మా పూజలందు కోవమ్మ
చరణం : 1
అతివల మనసునెరిగి , ఐదవ తనము నోసిగి
ముత్తైదు భాగ్యమిచ్చే , మురిపాల నోము నోచి
వరలక్ష్మి దేవి వ్రతము, వరముల నొసగే తరుణం  ॥ 2॥     ॥వరలక్ష్మి దేవి ॥
చరణం : 2
 భక్తి వేల్లువలలోన, భావన లహరివి నీవు
మంగళ రూపిణి రావే, మా బంగారు తల్లి నీవే
నీ పాద సేవ భాగ్యముగా, తరియించు మేము ఎల్లపుడూ   ॥ 2 ॥     ॥వరలక్ష్మి దేవి ॥
చరణం: 3
వరలక్ష్మి దేవి సిరి జల్లు, మా ఇంట నిలిచి వర్ధిల్లు,
మమ్మేలు తల్లి హరివిల్లు, నీ వ్రతముల విరిజల్లు
నీ పాద సేవే పదివేలు , మా ఇంట అలరు మురిపాలు  ॥  2॥       ॥ వరలక్ష్మి దేవి ॥
చరణం: 4
అందాల దేవి నీవే, శింగారి సిరుల పంట,
వరలక్ష్మి నోము నోచి, భాగ్యాలు పొందు నంట
వరముల నొసగే తల్లి, పూచినా పున్నాగ  మల్లి  ॥ 2॥           ॥ వరలక్ష్మి దేవి ॥

--------------------------------------------------------------------------------------------
Song tune: bangaru bomma raaveme, panditlo pelli jarigene
Movie: Raktha Sambandham

Pallavi
Varalakshmi devi raavamma, maa poojalandukovamma
Maa inti velpu neevamma, naa kalpavalli raavamma,
Manasaara deevena eevamma, mammelu talli raavamma          ||2||
Varalakshmi devi raavamma, maa poojalandukovamma

Charanam: 1
athivala manasuni erigi, aidava tanamunu nosagi
Muttaidu bhagya miche, muripaala nomu nochi
varalakshmi devi vratamu, varamula nosage tarunam (2)
                                                                                      ||Varalakshmi...||
Charanam: 2
Bhakthi velluvalalona, bhavana laharivi neevu
Mangala roopini rave, maa bangaaru talli neeve
Nee paada seva bhagyamuga, tariyinchu memu ellapudu (2)     
||Varalakshmi...||
Charanam: 3
varalakshmi devi siri jallu, maa inta nilachi vardhillu,
Mammelu talli harivillu, nee vratamu la virijallu
Nee paada seve padivelu, maa inta alaru muripaalu        (2)              
||Varalakshmi...||
Charanam: 4
Andaala devi neeve, shingari sirula panta,
Varalakshmi nomu nochi, bhagyalu pondu nanta
Varamula nosage talli, poochina punnaga malli      (2)

||Varalakshmi...||

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails