10, ఆగస్టు 2016, బుధవారం

వరలక్ష్మి మా యమ్మ సిరులీయవమ్మా /Varalakshmi maa yamma siruleeyavammaవరలక్ష్మి మా యమ్మ సిరులీయవమ్మా
పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ  -- 2 --
మల్లెలు మొల్లలు కొల్లలు గా  తెచ్చి , తెల్ల కాల్వల దేవి పూజింతు  -- వరలక్ష్మి --

చరణం: 1
క్షీరాబ్ది తనయ సింహాసనామిత్రు
కోరి ధ్యానము చేసి గౌరీ పూజింతు
శుక్రవారము  లక్ష్మి శుభముల నిడుమమ్మ
సకల గోత్రముల వారి స్తోత్రము వినుమమ్మా  

వరలక్ష్మి మా యమ్మ సిరులీయవమ్మా
పరమ పావనివమ్మ బంగారు బొమ్మ  -- 2 --
బంగారు బొమ్మా .... బంగారు బొమ్మాఆఆ ..

In English: Varalakshmi maa yamma siruleeyavamma

Varalakshmi maa yamma siruleeyavamma
parama paavani vamma bangaaru bomma -- 2--
mallelu mollalu kollalugaa techi, telva kaluvala devi poojintu -- varalakshmi--

Charanam: 1
Ksheerabdi tanaya simhasanaamitru
kori dyaanamu chesi gowri poojinthu
Shukravaraamu lakshmi shubhamula nidumamma
sakala gotramula vari stotramu vinumamma

Varalakshmi maa yamma siruleeyavamma
parama paavani vamma bangaaru bomma
bangaaru bomma....... bagaaaru bommaaaaaaLinkWithin

Related Posts with Thumbnails