30, మార్చి 2017, గురువారం

శ్రీ రామ నామం మరువాం మరువాం/Sri Raama naamam maruvaam maruvaam


శ్రీ రామ నామం మరువాం మరువాం
సిద్ధమూ యమునకు వేరువామ్ వేరువామ్

చరణం : 1
గోవిందునీవేళ కోలుదాం కోలుదాం
దేవుని గుణములు తలుతాం తలుతాం
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 2
విష్ణు కథలు చెవుల విందాం విందాం
వేరే కథలు చెవిన మాందాం మాందాం
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 3
రామ దాసులు మాకు సారం సారం
కామ దాసులు మాకు దూరం దూరం
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 4
అవనీజ పతి సేవ మానం మానం 
మరియొక్క గోలంటే మౌనం మౌనం 
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 5
శ్రీ భద్రగిరీశుని కందాం కందాం 
భద్రముతో మనము ఉందాం ఉందాం 
                                                           || శ్రీ రామ నామం || 

IN ENGLISH
Sri Raama naamam maruvaam maruvaam 
sidhamu yamuniki veruvaam veruvaam

Charanam: 1
Govindunevela koludaam koludaam
Devuni gunamulu thaludhaam thaludaam                   || Sree raama naamam ||

Charanam: 2
Vishnu kathalu chevula vindaam vindaam
Vere kathalu chevula mandam mandam
|| Sree raama naamam ||
Charanam: 3
Raama daasulu maaku saaram saaram
Kaama daasulu maaku dooram dooram 
           || Sree raama naamam
||

Charanam: 4
Avanija pathi seva maanam maanam
Mariyokka golante mounam mounam                    
|| Sree raama naamam ||

Charanam: 5
Sribhadra gireesuni kandaam kandaam
Bhadramutho manamu undaam undaam
                    || Sree raama naamam
||


శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత/Sharanu Sharanu sudendra sannutha


శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత
శరణు శ్రీ సతి వల్లభా
శరణు రాక్షస గర్వ సంహార
శరణు వేంకట నాయకా

చరణం : 1
కమల ధరుడును, కమల మిత్రుడు
కమల శత్రుడు , పుత్రుడు
క్షమముతో మీ కొలువుకిప్పుడు
కాచినారెచ్చరికయా                  
                                                          || శరణు శరణు ||

చరణం: 2
అనిమిషేంద్రులు మునులు దిక్పతులు
అమర కిన్నెర సిద్దులు
ఘనతతో రంభాది కాంతలు
కాచినారెచ్చరికయా                
                                                           || శరణు శరణు ||

చరణం: 3
ఎన్నగల ప్రహ్లాద  ముఖ్యులు
నిన్ను కొలువగ వచ్చిరి
విన్నపము వినవయ్య
తిరుపతి వేంకటాచల నాయకా
                                                          || శరణు శరణు ||

In English: 
Sharanu sharanu surendra sannutha
Sharanu sree sathi vallabha
Sharanu rakshasa garva samhara
sharanu Venkata naayakaa

Charanam: 1
kamala dharuDunu, kamala mitrudu
kamala shatrudu, putrudu
kshamamutho mee koluvu kipppudu
kaachinaa recharikayaa
                                                      || Sharanu sharanu ||

Charanam: 2
animishendrulu munulu dikpathulu
amara kinnera siddulu
ghanatha tho ramBhaadi kaantalu
kaachinaa recharikaya
                                                       || Sharanu saranu ||

Charanam: 3
ennagala prahlaada mukhyulu
ninnu koluvaga vacchiri
vinnapamu vinavayya
thirupathi venkataachala naayakaa
                                                      || Sharanu saranu ||

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails