5, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

దీపావళి శుభాకాంక్షలు (2010)

మీ అందరి మీద ఆ లక్ష్మి దేవి కృప ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని ఆశిస్తూ,
మీ అందరికి మరియు మీ కుటుంబ సభ్యులకి దీపావళి శుభాకాంక్షలు.
- శిరీష

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails