20, మే 2014, మంగళవారం

పార్వాతి బ్రోచుకాదా ఈ దంపతులను\Paarvathi Brochukaadaa ee dampathulanu


Song Courtesy by: Malathi Jandhyala.

పార్వాతి బ్రోచుకాదా  ఈ దంపతులను .... (2)
ఆయురారోగ్యములతో అష్ట ఐశ్వర్యములతో ... (2)
ఇష్టదేవతా బ్రొచుకాదా ఈ దంపతులను              -- పార్వాతి --

చరణం: 1
పుత్రులు  పౌత్రులు, పుత్రికా రమణుల కూడి  .. (2)
సర్వ మంగళా బ్రొచుకాదా ఈ దంపతులను     -- పార్వాతి --

చరణం : 2
వల్లూరి పురమునందు, మల్లికార్జునుని కూడి  .. (2)
తల్లి భ్రమరాంబా  బ్రొచుకాదా ఈ దంపతులను     -- పార్వాతి --

IN ENGLISH: Paarvathi Brochukaada ee dampathulanu
Paarvathi brochukaadaa ee dampathulanu ..(2)
ayuraarogyamulatho ashtaishvaryamulatho..(2)
ishta devathaa brochukaadaa ee dampathulanu  -- Paarvathi --

Charanam: 1
putrulu poutrulu, putrikaa ramaNula kudi ..(2)
sarva mangaLaa brochukaadaa ee dampathulanu .. (2)  -- Paarvathi --

Charanam: 2
valluri puramunandu, mallikaarjununi kudi .. (2)
talli Bhramaraamba brochukaada ee dampathulanu .. (2) -- Paarvathi --

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails