28, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

జై చిరంజీవా/Jai Chiranjeeva


Movie: జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి (1990)

జై చిరంజీవా, జగదేక వీర  -- 2--
అసహాయ శూరా , అంజనీ కుమారా
                                                          || జై చిరంజీవా  ||
దీవించ రావయ్యా వాయు సంచార
రక్షించ వేలయ్య శ్రీ రామ దూత

చరణం: 1
వీరాంజనేయ శూరాంజనేయ
ప్రసన్నాఆంజనేయ ప్రభా దివ్య కాయ  -  జై చిరంజీవా 

చరణం : 2
ఆరోగ్య దాత, అభయప్రదాతా  ఆ ఆ ....  -- 2--
ఉన్మాద భయజాడ్య పీడా నివారా
సంజీవి గిరివాహ, సానీరిసాహా  -- 2--
జై చిరంజీవా, జగదేక వీర
                                                          || జై చిరంజీవా  -- 2 ||
జై చిరంజీవ జగదేక వీర -- 4--

IN ENGLISH:
Jai Chiranjeeva, Jagadeka veera -- 2--
asahaaya shoora, anjani kumaara
                                            || Jai Chiranjeeva||
                               
deevincha raavayya vaayu sanchaara
rakshincha velayya, sri raama dootha

Charanam: 1
veeranjaneya, shooranjaneya
prasannanjaneya prabhaa divya kaaya - Jai chiranjeeva

Charanam: 2
aarogya daatha, abhaya pradaata aaaa -- 2
unmaada bhaya jaadya peedaa nivaara
sanjeevi giri vaaha, saani ri saaha -- 2--
Jai chiranjeeva jagadeka veera
                                                || Jai Chiranjeeva -- 2 ||
Jai chiranjeeva, jagadeka veera -- 4--

7, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

బృందావనమిది అందరిదీ/Brundavanamidi andaridi


Movie: మిస్సమ్మ (1955)
బృందావనమిది అందరిదీ, గోవిందుడు అందరి వాడేలే -- 2--
ఎందుకే రాధా ఈ సునసూయలు, అందములందరి ఆనందములే -- 2--
                                                                                            || బృందావనమిది ||
చరణం: 1
పిల్లన గ్రోవిని పిలుపును వింటే ఉల్లము ఝల్లున పొంగదటే  --2 --
రాగములో అనురాగము చిందిన జగమే ఊయల లూగదటే --2 --
                                                                                            || బృందావనమిది ||

చరణం: 2
రాసక్రీడల రమణుని చూసి ఆశలు మోసులు వేయవటే
ఎందుకే రాధా ఈ సునసూయలు, అందములందరి ఆనందములే
                                                                                            || బృందావనమిది ||

In English: 
Movie NameMissamma(1955)
Brundaavanamidi andaridi, govindudu andari vaadele -- 2--
enduke raadha ee suna sooyalu, andamu landari aanandamule -- 2--
                                                                                                       || Brundaavana midi ||
Charanam: 1
pillana grovini pilupulu vinte ullamu Jhalluna pongadate
raagamulo anuraagamu chindina jagame ooyalaloogadate
                                                                                                       || Brundaavana midi ||

Charanam: 2
raasa kreedala ramanuni chusi, aasalu mosulu veyavate -- 2--
enduke raadha ee suna sooyalu, andamu landari aanandamule -- 2-- 
                                                                                                       || Brundaavana midi ||

2, ఆగస్టు 2017, బుధవారం

కాత్యాయిని మంగళం /Katyaayini mangalam


ధీర గంభీర జయ వీర పరివార
శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం  -- 2--

చరణం: 1
వేద విదాయిని వేద స్వరూపిణి
మోదమ్ముతో మము కావా రావా  -- 2--
రావా, ఇక రావా, మా మీద దయ లేదా
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||
చరణం: 2
రాణులకెల్లయు రాణివి  నీవే
కరుణతో మమ్ము కాపాడవే  -- 2--
రాణి శివరాణి కల్యాణి శర్వాణి
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||
చరణం: 3
శుభములు చేకూర్చు సౌభాగ్య దాయిని
సువాసిని పూజ్య సూహాసిని -- 2--
శౌరి శ్రీ గౌరీ హ్రీంకారీ  ఘ్రిన్కారి
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||
చరణం: 4
మంచు కొండలపై నుండు మహేశ్వరీ
బ్రహ్మాండ ములకెల్ల నీవే అండా  -- 2--
అండా మాదందా రాచకొండ నీ అండా
                                               || శ్రీ కాత్యాయిని మంగళం ||

IN ENGLISH:
Dheera gambheera veera parivaara
Sri Katyaayini mangaLam -- 2--

Charanam: 1
veda vidaayini veda swaroopiNi
modammutho mamu kaava raava -- 2--
raava. ika raava, ,maa meeda daya leda
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||
Charanam: 2
raaNula kellayu raaNivi neeve
karuNatho mammu kaapaadave -- 2--
raaNi shivaRaani kalyani sharwani
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||
Charanam: 3
shubhamulu chekurche sowbhagya daayini
suvaasini poojya suhasini -- 2--
showri sri gowri hreenkaari ghreenkaari
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||
Charanam: 4
manchu kondala pai nundu maheshwari
brahmanda mulakella neeve andaa -- 2--
andaa maa dandaa raachakonda nee andaa
                                           || Sri Katyaayini Mangalam||

మంథని మహాలక్ష్మి, తల్లి వరలక్ష్మి దేవీ/Manthani mahalakshmi

Song style: Om Jai Jagadeesh Hare
రాసింది/Writer :

మంథని మహాలక్ష్మి, తల్లి వరలక్ష్మి దేవీ ,
మంగళ హారతి గైకొని (2)
మేము బ్రోవుము తల్లి                                -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 1 
నుదుటి తిలకముతో తల్లి, ఆభరణ భూషితమై,
సర్వాభరణ భూషితమై                          -- నుదుటి --
చిరునవ్వులు చిందిస్తూ  -- 2--
ఈతెంచిన మా తల్లి, ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 2
శేష శేయాణించు , చక్రధారి సేవలలో ,
తల్లి చక్రధారి సేవలలో -- శేష --
నిరతము నిమగ్నమై నీవు -- 2--
సంతసమొందే తల్లి , ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 3
మీనాక్షి పద్మాక్షి నీవే, విశాలాక్షి కామాక్షి గా -- 2--
ఎన్నో పేర్లతో నీవు -- 2--
ఎక్కడెక్కడో ఉన్నావు,  ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

చరణం: 4
మా వూరిలో వెలసి మము,ధన్యుల చేసితివి
తల్లి ధన్యుల చేసితివి  -- మా వూరిలో --
మా పూజలు గైకొని మము -2--
సిరులతో కరుణించు ,  ఓ మహాలక్ష్మి దేవి  -- మంథని మహాలక్ష్మి --

In English:
Manthani mahalakshmi , talli varalakshmi devi
mangala harathi gaikoni .. (2)
mamu brovumu talli.... oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 1
nuduti tilakamutho talli, aabharaNa bhooshitavai
sarvaaa bharana bhooshitavai ..  -- nuduti --
chirunavvulu chindistu -- 2--
eetenchina maa talli, oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 2
Shesha sheyaninchu, Chakradhari sevalalo,
Talli chakradhari sevalalo,
Niratamu nimagnamai neevu, -- 2--
Santasamonde tallee, oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 3
Meenakshi, Padmakshi neeve,
Vishaalaxi,Kaamakshi gaa,
Enno perlato neevu, -- 2--
Ekkadekkado unnavu,  oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

Charanam: 4
Maa vurilo velasi mamu, Dhanyula chesitivi,
Talli dhanyula chesitivi,
Maa poojalu gaikoni mamu -- 2--
Sirulato karuninchu, oh mahalakshmi devi .... || Manthani Mahalakshmi ||

28, జులై 2017, శుక్రవారం

రామ రామ నీ వారము/Raama raama ne vaaramu


త్యాగరాజ కీర్తన 
ఆది తాళం 

రామ రామ నీ వారము గామా రామ  సీత
రామ రామ సాధుజన ప్రేమ రా రా   || రామ రామ ||

చరణం: 1
మెరుగు చేలము గట్టుకో మెల్ల రా రా రామ
కరకు బంగరు సొమ్ములు కదల రా రా                || రామ రామ ||

చరణం: 2
వరమైనట్టి భక్తాభీష్ట వరద రామ రా రా రామ
మరుగు జేసు కొన్నట్టి మహిమ రా రా                || రామ రామ ||

చరణం: 3
చిరునవ్వు గల మోము జూప రా రా రామ
కరుణతో నన్నెల్లప్పుడు కావ రా రా                   || రామ రామ ||

చరణం: 4
కందర్ప సుందర నంద కంద రా రా  నీకు
వందనము జేసెద గోవిందా రా రా            || రామ రామ ||

చరణం: 5
ఆద్యంత రహిత వేదవేద్యా రా రా భవ
వెద్య నేని వాడైనట్టి వేగ రా రా                   || రామ రామ ||

చరణం: 6
సుప్రసన్న సత్య రూప సుగుణ రా రా రామ
అప్రమేయ త్యాగరాజు నేల  రా రా                    || రామ రామ ||

In English:
Raama raama ne vaaramu gaama Raama Seetha
Raama raama saadhujana prema raa raa ....
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 1
Merugu chelamu gattuko mella raa raa raama
karaku bangaru sommulu kadala raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 2
Varamainatti bhakthaa bheeshta varada raa raa raama
marugu chesukunnatti ....mahima raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 3
Chiru navvugala momu joopa raa raa raama
kaRunatho nannellappudu kaava raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 4
kandarpa sundara nanda kanda raa raa neeku
vandanamu jeseda govindaa raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 5
aadhyantha rahitha vedavedya raa raa bhaava
vedhya ne nee vaadainatti vega raa raa
                                                                            || Raama raama ||
Charanam: 6
Suprasanna satya roopa suguNa raa raa raama
Aprameya tyaagaraaju nela raa raa
                                                                            || Raama raama ||

25, మే 2017, గురువారం

నారాయణతే నమో నమో/Narayanathe Namo Namo


అన్నమాచార్య కీర్తన
ఆది తాళం

పల్లవి 
నారాయణతే నమో నమో .... (2)
భవ నారద సన్నుత నమో నమో ... (2)
                                                                   || నారాయణతే ||

చరణం: 1
మురహర భవహర ముకుంద మాధవ .. (2)
గరుడ గమన పంకజనాభా .. || మురహర||
పరమ పురుష భవబంధ విమోచన
నరమృగ శరీర నమో నమో
నమో నరమృగ శరీర నమో నమో
                                                                 || నారాయణతే ||

చరణం:2
జలధి శయన రవిచంద్ర విలోచన  .... (2)
జలరుహ భవానుత చరణాయుగ || జలధి ||
భలి బంధన గోపవధూ వల్లభ
నలినోదారతే నమో నమో
నమో నలినోదారతే నమో నమో
                                                              || నారాయణతే ||
చరణం: 3
ఆది దేవా సకలగమ పూజిత ... (2)
యాదవ కుల మోహన రూప || ఆది ||
వేదోధార శ్రీ వెంకటనాయక
నాద ప్రియతే నమో నమో
నమో నాద ప్రియతే నమో నమో
                                                           || నారాయణతే ||
In ENGLISH
Annamaacharya Keerthana
Aadi taalam

Pallavi: 
Narayanathe namo namo .. (2) 
Bhava Naarada sannutha namo namo  .. (2)          || Narayanathe ||

Charanam1: 
Murahara bhavahara mukunda madhava
Garuda gamana pankajanabha
Parama purusha bhavabandha vimochana
Naramruga sharIra namo namo ..
 
Namo Naramruga sharIra namo namo ..               || Narayanathe ||

Charanam2: 
Jaladhi shayana ravichandra vilocana
Jalaruha bhavanutha charanayuga
Bhali bandhana gopavadhu vallabha
Nalinodharathe namo namo ..

Namo Nalinodharathe namo namo                        || Narayanathe ||

Charanam3: 
Adi deva sakalagama pujitha
Yadava kula mohanarupa
Vedodhara Sri venkatanayaka
Nada priyathe namo namo

Namo, Nada priyathe namo namo                        || Narayanathe ||

19, మే 2017, శుక్రవారం

భ్రమరాంబిక అష్టకం /Bramarambika ashtakam
రవి సుధాకర వహ్ని లోచన రత్నకుండల భూషిణి 
ప్రవిమలంబుగా మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణి 
అవని జనులకు కొంగు బంగారైన దైవ శిఖామణి 
శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీ గిరి భ్రమరాంబికా || 

కలియుగంబున మానవులను కల్పతరువై యుండవా 

వెలయు శ్రీ గిరి శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా 
ఆలసింపక భక్త వరులకు అష్ట సంపద లీయావా 
జిలుగు కుంకుమ కాంతిరేకుల  శ్రీ గిరి  భ్రమరాంబిక || 

అంగ వంగ కలింగ కాశ్మీరాంధ్ర దేశములందునన్‌ 
పొంగుచును వరహాల కొంకణ భూములయందునన్ 
రంగుగా కర్ణాట మగధ మరాఠ దేశములందునన్ 
శృంఖలా దేశముల వెలసిన శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక || 

అక్షయంబుగా కాశి లోపల అన్నపూర్ణ భవానివై 
సాక్షి గణపతి కన్న తల్లివి సద్గుణావతి శాంభవి 
మోక్షమొసగెడు కనకదుర్గవు మూలకారణశక్తివి 
శిక్షజేతువు ఘోర భవముల శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక || 

ఉగ్ర లోచన వర వధూమణి యొప్పుగల్గిన భామిని
విగ్రహంబుల కెల్ల ఘనమై వెలయు శోభనాకారిణి 
అగ్రపీఠమునందు వెలసిన ఆగమార్థ విచారిణి 
శీఘ్రమేకని వరము లిత్తువు శ్రీ గిరి భ్రమరాంబికా ||

నిగమగోచర నీలకుండలి నిర్మలాంగి నిరంజనీ
మిగుల చక్కని పుష్పకోమలి మీననేత్ర దయానిధీ
జగతిలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన చంద్రముఖి సీమంతినీ
చిగురుటాకులవంటి పెదవుల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా ||

సోమశేఖర పల్లవారధి సుందరీమణీ ధీమణీ
కోమలాంగి కృపాపయోనిధి కుటిలకుంతల యోగినీ
నా మనంబున పాయకుండమ నగకులేశుని నందినీ
సీమలోన ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా ||

భూతనాథుని వామభాగము పొందుగా చేకొంటివి 
ఖ్యాతిగను శ్రీశైలమున విఖ్యాతిగా నెలకొంటివి 
పాతకంబుల పాఱద్రోలుచు భక్తులను చేకొంటివా
శ్వేతగిరిపై నుండి వెలసిన శ్రీగిరి భ్రమారాంబికా ||

ఎల్లవెలసిన నీదు భావము విష్ణులోకము నందున
పల్లవించును నీ ప్రభావము బ్రహ్మలోకము నందున
తెల్లముగ కైలాసమందున మూడులోకము లందున
చెల్లునమ్మ త్రిలోకవాసిని శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా ||
తరుణి శ్రీ గిరి మల్లికార్జున దైవరాయల భామినీ 
కరుణతో మమ్మేలు యెప్పుడు కల్పవృక్షము భంగినీ 
వరుసతో నీ యష్టకంబును వ్రాసి చదివిన వారికి 
సిరులనిచ్చెద వేల్ల కాలము శ్రీ గిరి భ్రమరాంబిక || 

IN ENGLISH

Ravi sudhaakara vahni lochana ratna kundala bhooshiNi
pravimalambuga mammunelina bhaktha jana chintamaNi
avani janulaku kongu bangaaraina daiva shikhaamaNi
shivuni pattapuraNi guNamaNi Sri giri Bhramaraambika ||

kaliyugambuna maanavulakunu kalpataruvai yundagaa
velayu srigiri shikharamanduna vibhavamai vilasillava
aalasimpaka bhaktha varulaku ashta sampada leeyava
jilugu kumkuma kanthi rekula sri giri Bhramaraambika ||

anga vanga kalinga kaashmirandhra deshamulandunan
ponguchunu varahala konkana bhoomula yandunan
ranguga karnata magadha maraata deshamulandunan
shrunkhalaa deshamuna velasina sri giri Bhramaraambika ||

akshayambuga kaashi lopala annapoorna bhavaanivai
sakshi ganapathi kanna tallivi sadguNaavathi shaambhavi
moksamosagedu kanakadurgavu moolakaaraNa shakthivi
shiksha jetuvu ghora bhavamula sri giri Bhramaraambika ||

ugralochana vara vadhoomaNi toppugalgina bhaamini
vigrahambula kella ghanamai velayu shobhanaa kaariNi 
agrapeetamunandu velasina aagamaartha vichaariNi
Sheegramanekani varamu lithuvu sri giri Bhramaraambika ||

Nigama gochara neela kundali nirmalangi niranjani
migula chakkani pushpa komali meena netra dayaanidhi
jagathilona prasidhi kekkina chandramukhi seemanthini
chigurutaakula vanti pedavula sri giri Bhramaraambika ||

Somashekhara palla vaaridhi sundarimaNi dheemaNi
komalangi krupaa payonidhi kutila kuntala yogini
naa manambuna paayakundama nagakuleshuni nandini
seemalona prasiddi kekkina sri giri Bhramaraambika ||

Bhootha naathuni vaama bhaagamu ponduga chekontivi
khyathiganu sri sailamuna vikhyathiga nelakontivi
paatakambula paaradroluchu bhakthulanu chekontivaa
shwethagiripai nundi velasina sri giri Bhramaraambika ||

ella velasina needu bhaavamu vishnu lokamu nanduna
pallavunchunu nee prabhaavamu brahma lokamu nanduna
tellamuga kailaasa mandunamoodu lokamu landuna
chellunamma triloka vaasini sri giri Bhramaraambika ||

Taruni Sri giri mallikaarjuna daiva raayala bhaamini
karuNatho mammelu yeppudu kalpa vrukshamu bhamgini
varusatho nee yashtakambunu vrasi chadivina vaariki
sirulaniccheda vella kaalamu sri giri Bhramaraambika||

30, మార్చి 2017, గురువారం

శ్రీ రామ నామం మరువాం మరువాం/Sri Raama naamam maruvaam maruvaam


శ్రీ రామ నామం మరువాం మరువాం
సిద్ధమూ యమునకు వేరువామ్ వేరువామ్

చరణం : 1
గోవిందునీవేళ కోలుదాం కోలుదాం
దేవుని గుణములు తలుతాం తలుతాం
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 2
విష్ణు కథలు చెవుల విందాం విందాం
వేరే కథలు చెవిన మాందాం మాందాం
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 3
రామ దాసులు మాకు సారం సారం
కామ దాసులు మాకు దూరం దూరం
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 4
అవనీజ పతి సేవ మానం మానం 
మరియొక్క గోలంటే మౌనం మౌనం 
                                                           || శ్రీ రామ నామం ||
చరణం : 5
శ్రీ భద్రగిరీశుని కందాం కందాం 
భద్రముతో మనము ఉందాం ఉందాం 
                                                           || శ్రీ రామ నామం || 

IN ENGLISH
Sri Raama naamam maruvaam maruvaam 
sidhamu yamuniki veruvaam veruvaam

Charanam: 1
Govindunevela koludaam koludaam
Devuni gunamulu thaludhaam thaludaam                   || Sree raama naamam ||

Charanam: 2
Vishnu kathalu chevula vindaam vindaam
Vere kathalu chevula mandam mandam
|| Sree raama naamam ||
Charanam: 3
Raama daasulu maaku saaram saaram
Kaama daasulu maaku dooram dooram 
           || Sree raama naamam
||

Charanam: 4
Avanija pathi seva maanam maanam
Mariyokka golante mounam mounam                    
|| Sree raama naamam ||

Charanam: 5
Sribhadra gireesuni kandaam kandaam
Bhadramutho manamu undaam undaam
                    || Sree raama naamam
||


శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత/Sharanu Sharanu sudendra sannutha


శరణు శరణు సురేంద్ర సన్నుత
శరణు శ్రీ సతి వల్లభా
శరణు రాక్షస గర్వ సంహార
శరణు వేంకట నాయకా

చరణం : 1
కమల ధరుడును, కమల మిత్రుడు
కమల శత్రుడు , పుత్రుడు
క్షమముతో మీ కొలువుకిప్పుడు
కాచినారెచ్చరికయా                  
                                                          || శరణు శరణు ||

చరణం: 2
అనిమిషేంద్రులు మునులు దిక్పతులు
అమర కిన్నెర సిద్దులు
ఘనతతో రంభాది కాంతలు
కాచినారెచ్చరికయా                
                                                           || శరణు శరణు ||

చరణం: 3
ఎన్నగల ప్రహ్లాద  ముఖ్యులు
నిన్ను కొలువగ వచ్చిరి
విన్నపము వినవయ్య
తిరుపతి వేంకటాచల నాయకా
                                                          || శరణు శరణు ||

In English: 
Sharanu sharanu surendra sannutha
Sharanu sree sathi vallabha
Sharanu rakshasa garva samhara
sharanu Venkata naayakaa

Charanam: 1
kamala dharuDunu, kamala mitrudu
kamala shatrudu, putrudu
kshamamutho mee koluvu kipppudu
kaachinaa recharikayaa
                                                      || Sharanu sharanu ||

Charanam: 2
animishendrulu munulu dikpathulu
amara kinnera siddulu
ghanatha tho ramBhaadi kaantalu
kaachinaa recharikaya
                                                       || Sharanu saranu ||

Charanam: 3
ennagala prahlaada mukhyulu
ninnu koluvaga vacchiri
vinnapamu vinavayya
thirupathi venkataachala naayakaa
                                                      || Sharanu saranu ||

7, ఫిబ్రవరి 2017, మంగళవారం

శీతాద్రి శిఖరాన పగడాలు తాపించు/Sheetaadri shikharaana


శీతాద్రి శిఖరాన పగడాలు తాపించు
మా తల్లి లత్తుకకు నీరాజనం - కేంపైన నీరాజనం
                                                  - భక్తి పెంపైన నీరాజనం

చరణం: 1
యోగీంద్ర హృదయాల మ్రోగేటి మా తల్లి
బాగైన అందెలకు నీరాజనం  - బంగారు నీరాజనం
                                                  - భక్తి పొంగారు నీరాజనం

చరణం : 2
నెలతాల్పు డెందాన వలపు వీణలు మీరు
మా తల్లి గాజులకు నీరాజనం - రాగాల నీరాజనం
                                                  - భక్తి తాళాల నీరాజనం

చరణం: 3
మానుజాళి హృదయాల తిమిరాలు సమయించు
మా తల్లి నవ్వులకు నీరాజనం - ముత్యాల నీరాజనం
                                                      - భక్తి నృత్యాల నీరాజనం

చరణం: 4
చెక్కిళ్ళ కాంతితో కిక్కిరిసి అలరారు
మా తల్లి ముంగురకు నీరాజనం - రతనాల నీరాజనం
                                                       - భక్తి జతనాల నీరాజనం

చరణం: 5
పసిబిడ్డలను చేసి ప్రజలెల్ల పాలించు
మా తల్లి చూపులకు నీరాజనం  - అనురాగ నీరాజనం
                                                     - భక్తి కనురాగ నీరాజనం

చరణం: 6
దరహాస మనిపించు ఇనబింబ మనిపించు
మా తల్లి కుంకుమకు నీరాజనం - నిండైన నీరాజనం
                                                       - భక్తి మెండైన నీరాజనం

చరణం: 7
తేటిపిల్లల వోలె గాలి కల్లలలాడు
మా తల్లి కురులకు నీరాజనం   - నీలాల నీరాజనం
                                                     - భక్తి భావాల నీరాజనం

చరణం: 8
జగదేక మోహిని, సర్వైక గేహిని
మా తల్లి రూపునకు నీరాజనం   - నిలువెత్తు నీరాజనం
                                                     - భక్తి విలువెత్తు నీరాజనం


In English:
Sheetaadri shikharaana pagadaalu taapinchu
maa talli lattukaku neeraajanam - kempaina neerajanam
                                                    - bhakthi pempaina neerajanam

Charanam: 1
Yogindra hrudayaala mrogeti maa talli
bagaina andelaku neerajanam - bangaaru neerajanam
                                                - bhakthi pongaaru neerajanam

Charanam: 2
nelataalpu dendaana valapu veeNalu meetu
maa talli gaajulaku neerajanam - raagaala neerajanam
                                                  - bhakthi taaLaala neerajanam

Charanam: 3
manujaali hrudayaala timiraalu samayinchu
maa talli navvulaku neerajanam - mutyaala neerajanam
                                                    - bhakthi nrutyaala neerajanam
Charanam: 4
chekkilla kaanthi tho kikkirisi alaraaru
maa talli munguruku neerajanam - ratanaala neerajanam
                                                      - bhakthi jatanaala neerajanamCharanam: 5
pasibiddalanu chesi prajalella paalinchu 
maa talli choopulaku neerajanam - anuraaga neerajanam
                                                      - bhakthi kanaraaga neerajanamCharanam: 6
darahasa manipinchu inabimba manipinchu 
maa talli kumkumaku neerajanam - nindaina neerajanam
                                                      - bhakthi mendaina neerajanam


Charanam: 7
thetipillala vole, gaali killelalaadu
maa talli kurulaku neerajanam - neelaala neerajanam
                                                  - bhakthi bhaavaala neerajanam
Charanam: 8
jagadeka mohini sarvaika gehini
maa talli roopunaku neerajanam - niluvettu neerajanam
                                                     - bhakthi viluvettu neerajanam
                                              

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails