14, సెప్టెంబర్ 2010, మంగళవారం

తిరుమల గిరులను ఎక్కుతు వుంటే /Thirumala girulanu ekkutu vunte

(ఆత్మాబలం  చిత్రం)  ఛిటపట చునుకులు పడుతూ ఉంటె .... పాత మాదిరిగా పాడాలి
This song should be sung with the tune of "Chitapata chinukulu" song from aatmabalam.


పల్లవి
తిరుమల గిరులను ఎక్కుతు వుంటే
శ్రీనివాసుడే కనపడుతుంటే
పాటలు పాడుచు భజనలు చేయుచు  …
గోవిందా అని పిలుస్తు ఉంటే 
మధురమైన ఆ గానం ఎంతో హాయిగా  ఉంటుందోయి–- 2 --

చరణం: 1
రత్నకిరీటం తళతళమంటే  …….. ఆహహహ …
వజ్రకవచమే మెరుస్తూ ఉంటే  …….. ఓహో హో హో …
అన్ని మరిచి ఆ కొంతసేపు
ఆ స్వామిలో లీనం అవుతుంటే ….
మధురమైన ఆ గానం ఎంతో హాయిగా ఉంటుందోయి–- 2 --   -- తిరుమల —

చరణం : 2
ఆ తిరుమల క్షేత్రము లోన  …… ఆహహహ …
దివ్యమైన ఆ రూపము తోడ …. ఓహోహోహో …
కలియుగంబునే కాచుట కొరకై
ఇలలో వెలసిన శ్రీరమణా
శ్రీనివాసుని నామం ఎంతో మధురంగా ఉంటుందోయి  …… --2-- -- Thirumala—


IN ENGLISH - Thirumala girulanu ekkutu vunte
Pallavi
Thirumala girulanu ekkutu vunte
Sreenivasude kanapadutunde
Paatalu paduchu bhajanalu cheyuchu …
Govindaa ani pilustu unte
Madhuramaina aa gaanam entho haayiga untundoyi –- 2 --
Charanam: 1
Ratna kireetam talatala mante …….. aaha ha ha…
Vajrakavachame merustu unte …….. oho ho ho…
Anni mariachi aa kontha sepu
Aa swamilo leenam avutunte….
Madhuramaina aa gaanam entho haayiga untundoyi –- 2 -- -- Thirumala—
Charanam: 2
Aa thirumala kshetramu lona …… aaha ha ha…
Divyamaina aa roopamu thoda …. Oho ho ho…
Kaliyugambune kaachuta korakai
Ilalo velasina sreeramaNaa
Sreenivasuni naamam entho madhuramu guntundoyi…… --2-- -- Thirumala—

ఏమీ సేతురా లింగా/Yemi seturaa lingaa

మాదేవ
ఈ పాటను ప్రముఖ గాయకుడు బాల మురళికృష్ణ గారు పాడినారు.
This song was sung by famous singer Bala Murali Krishna.

పల్లవి 
ఏమీ సేతురా లింగా, ఏమి సేతురా  --2--

చరణం : 1
గంగ ఉదకము తెచ్చి నీకు, లింగ పూజలు చేతమంటే,
గంగనున్న చేప కప్ప ఎంగిలంటున్నాయి లింగా,
మహానుభావా, మహా దేవ శంభో
మా లింగ మూర్తి                   -- ఏమి సేతురా --

చరణం : 2
అక్షయావుల పాలు  తెచ్చి, అర్పితము చేజేతమంటే
అక్షయావుల లేగదూడ ఎంగిలంటున్నాయి లింగా ,
మహానుభావా, మహా దేవ శంభో
మా లింగ మూర్తి                  -- ఏమి సేతురా --

చరణం : 3
తుమ్మ పూవులు తెచ్చి నీకు తుష్టుగా పూజింతమంటే,
కొమ్మ కొమ్మకు కోటి తుమ్మెద ఎంగిలంటున్నాయి లింగా ,
మహానుభావా, మహా దేవ శంభో
మా లింగ మూర్తి                   -- ఏమి సేతురా --

IN ENGLISH - Yemi seturaa lingaa
Pallavi

Yemi seturaa lingaa, yemi seturaa --2--
Charanam: 1
Ganga udakamu techi neeku, linga poojalu chetamante,
Ganganunna chepa kappa yengilantunnaayi linga,
Mahaanubhaava, maha deva shambho
Maa linga murthi -- yemi seturaa--
Charanam: 2
Akshayaavula paalu techi, arpitamu chejetamante
Akshayaavula legaduDa yengilantunnaayi linga,
Mahaanubhaava, maha deva shambho
Maa linga murthi -- yemi seturaa--
Charanam: 3
Tumma poovulu techi neeku tushtuga poojintamante,
Komma kommaku koti tummeda yengilantunnayi linga,
Mahaanubhaava, maha deva shambho
Maa linga murthi -- yemi seturaa--

పవనాత్మజ నీ పావన నామము/Pavanatmaja nee

పల్లవి
పవనాత్మజ నీ పావన నామము ,
పలుమరు భాజియిన్తుము  రారా ,
మము పాలింపర భవసంహార         -- పవనాత్మజ --

చరణం: 1

ఏ వేళను నీ పావన నామము  -- 2 --
దేవా స్మరియిన్తుము రా రా
మము పాలింపర భవసంహార       -- పవనాత్మజ  --
చరణం : 2

దురిత విదూర దుఃఖ విధార
మారుతి ముదముతో ఇటు రా  రా
మము పాలింపర భవసంహార -- పవనాత్మజ --

చరణం : 3
శ్రీ ఆంజనేయ యువజన సంఘా
సంకట హర వరదా  వినోదా
మము పాలింపర భవసంహార -- పవనాత్మజ --
IN ENGLISH - Pavanatmaja nee paavana naamamu
Pallavi
Pavanaatmaja nee paavana naamamu,
Palumaru bhajiyintumu raaraa,
Mamu paalimpara bhava samhaara -- pavanaatmaja --
Charanam: 1
Ye veLanu nee paavana naamamu -- 2 --
Devaa smariyintumu raa raa
Mamu paalimpara bhava samhaara -- pavanaatmaja --
Charanam: 2
Duritha vidoora dukha vidhaara
Maaruthi mudamutho itu raa raa
Mamu paalimpara bhava samhaara -- pavanaatmaja --
Charanam: 3
Sree anjaneya yuvajana sanghaa
Sankata hara varada vinodaa
Mamu paalimpara bhava samhaara -- pavanaatmaja --


2, సెప్టెంబర్ 2010, గురువారం

జయ పాండురంగ ప్రభో విట్టలా/ Jaya Panduranga Prabho vittalaa

కరుణాoతరంగా

పల్లవి 
జయ పాండురంగ ప్రభో విట్టలా, జగదో ధారా, జయ విట్టలా
పాండురంగ విట్టలా, పండరినాథ  విట్టలా  --2--

చరణం : 1
శ్రీ రమణి హృదయాంత రంగా, మంగళకర కరుణాoతరంగా   --2--
ఆశ్రిత దీనజనావన రంగా --2--
ప్రభో పాండురంగ, విభో పాండురంగా    -- జయ పాండురంగ --

చరణం : 2
నీ కనులా చెలరేగే  వెలుగే, నీ పెదవుల అలలాడే నగవే, --2--
పాప విమోచన పాండురంగ --2--
ప్రభో పాండురంగ, విభో పాండురంగ  -- జయ పాండురంగ --

జయ పాండురంగ ప్రభో విట్టలా, జగదో ధారా , జయ  విట్టలా,
పాండురంగ విట్టలా, పండరి నాథ  విట్టలా --2--

విట్టలా విట్టలా……….. పాండురంగ
పాండురంగ  ……….. విట్టలా విట్టలా
రుక్మిణి నాథ  ……….. పాండురంగ
జ్ఞానాదేవ  ……….. పాండురంగ
రాధా రమణ  ……….. పాండురంగ
పాండురంగ  ……….. విట్టలా విట్టలా
విట్టలా విట్టలా……….. పాండురంగ    --పుండరీక వరదా గోవిందో హారి --
------------------------------------------------------------------------------
IN ENGLISH:
Pallavi

Jaya panduranga prabho vittalaa, Jagado dhaara, jaya vittalaa, Panduranga vittalaa, pandari natha vittalaa --2--

Charanam: 1
Sri ramani hrudayaantha ranga,
Mangala kara karunaa tharanga --2--
Aashritha deena janaa vana rangaa --2--
Prabho panduranga, vibho pandurangaa -- Jaya Panduranga--

Charanam: 2
Nee kanula chelarege veluge, nee pedavula alalaade nagave, --2--
Papa vimochana panduranga --2--
Prabho panduranga, vibho panduranga  -- Jaya Panduranga--

Jaya panduranga prabho vittalaaa, Jagado dhaara, jaya vittalaa,
Panduranga vittalaa, pandari natha vittalaa --2--
Vittalaa vittalaa ……….. panduranga
Panduranga ……….. vittalaa vittalaa
Rukmini naatha ……….. panduranga
Gnanaadeva ……….. panduranga
Radha ramana ……….. panduranga
Panduranga ……….. vittalaa vittalaa
Vittalaa vittalaa ……….. panduranga  --Pundareeka varadaa govindo haari--

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails