6, అక్టోబర్ 2016, గురువారం

కామేశ్వరీ కామకోటీశ్వరి /Kameshwari Kaama koteeshwari


కామేశ్వరీ కామకోటీశ్వరి
వామ భాగీశ్వరీ సోమ వల్లీశ్వరీ

చరణం: 1
కామాక్షి మీనాక్షి కాశీ విశాలాక్షి
కారుణ్యవల్లీ రాజేశ్వరీ                     || కామేశ్వరీ ||

చరణం: 2
శర్వాణి గీర్వాణి సరసా ఉల్లాసిని
శివునీ పట్టపురాణి శివశంకరీ          || కామేశ్వరీ ||

In English
Kameshwari Kaama koteeshwari
vaama bhaageeshwari soma vallishwari

Charanam: 1
Kaamakshi meenakshi kaashi vishaalakshi
kaarunya valli rajeshwari                       || Kameshwari ||

Charanam: 2
Sharwani geervani sarasa ullasini
shivunee pattapuraani shiva shankari    ||Kameshwari||

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails